Eithriadau’r Dreth Gyngor

Gwag ym Mherchenogaeth Elusen

Mae eithriad i eiddo gwag sydd ym mherchenogaeth elusen am hyd at chwe mis o'r tro diwethaf y cafodd ei ddefnyddio at ddibenion elusennol.

Gwneud cais am Eithriad 'Gwag ym Mherchenogaeth Elusen

 

ID: 100, adolygwyd 17/10/2017