Eithriadau’r Dreth Gyngor

Gwag yn aros am weinidog yr efengyl

Mae'r eiddo'n wag oherwydd y bydd gweinidog yr efengyl yn symud i mewn ac o'r fan hon y bydd ef neu hi'n cynnal dyletswyddau'r alwedigaeth. 

Gwneud cais am Eithriad - Gwag yn aros am weinidog yr efengyl 

 

 

ID: 107, adolygwyd 03/08/2017