COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Llain carafan/angorfa wag

Mae'r eiddo'n llain carafan neu angorfa cwch wag.

Gwneud cais am Eithriad - Llain carafan/angorfa cwch wag

 

ID: 116, adolygwyd 03/08/2017