Eithriadau’r Dreth Gyngor

Myfyrwyr

Dim ond myfyriwr neu fyfyrwyr sy'n byw yn yr eiddo.

Gwneud cais am Eithriad - Myfyriwr

 

ID: 112, adolygwyd 03/08/2017