COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Neuaddau preswyl myfyrwyr

Mae'r eiddo'n neuadd breswyl myfyrwyr.

Rhowch ragor o fanylion.

 

ID: 111, adolygwyd 03/08/2017