Eithriadau’r Dreth Gyngor

Wedi'i feddiannu gan Bobl sy’n Gadael Gofal

O 1 Ebrill 2019 mae eithriad yn berthnasol i eiddo sy'n cael ei feddiannu’n gyfan gwbl gan bobl sy'n gadael gofal.
Mae person sy'n gadael gofal yn golygu person sy'n 24 oed neu'n iau ac yn berson ifanc categori 3 fel y'i diffinnir gan adran 104 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (1).

 I wneud cais am yr eithriad, anfonwch e-bost, os gwelwch yn dda, at revenue.services@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch y Gwasanaethau Refeniw ar 01437 764551.

ID: 5141, adolygwyd 16/04/2019