Eithriadau’r Dreth Gyngor

Y gyfraith yn gwahardd byw yn yr eiddo

Mae'r eiddo'n wag oherwydd nad oes neb yn cael byw yno yn ôl y gyfraith. 

Gwneud cais am Eithriad - Y gyfraith yn gwahardd byw yn yr eiddo

 

ID: 105, adolygwyd 03/08/2017