Eithriadau’r Dreth Gyngor

Yr unigolyn atebol angen gofal

Mae'r eiddo'n wag oherwydd bod yr unigolyn sy'n gorfod talu Treth Gyngor yn byw yn rhywle arall yn derbyn gofal.

Gwneud cais am Eithriad - Yr unigolyn atebol angen gofal

 

ID: 106, adolygwyd 03/08/2017