COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Eithriadau’r Dreth Gyngor

Yr unigolyn atebol i ffwrdd yn rhoi gofal

Mae'r eiddo'n wag oherwydd bod yr unigolyn sy'n gorfod talu Treth Gyngor yn byw yn rhywle arall yn rhoi gofal.

Gwneud cais am Eithriad - Yr unigolyn atebol i ffwrdd yn rhoi gofal

 

ID: 108, adolygwyd 03/08/2017