Etholiadau a Phleidleisio

Canlyniadau Etholiad

CYNGOR TREF ABERDAUGLEDDAU - WARD GOGLEDD

Datganiad o Ganlyniadau`r Pol

CYNGOR TREF HWLFFORDD - WARD PORTFIELD

Datganiad o Ganlyniadau`r Pol

CYNGOR TREF ABERDAUGLEDDAU - WARD GOGLEDD

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad

CYNGOR DINAS TYDDEWI

Datganiad o Ganlyniadau`r Pol

CYNGOR TREF PENFRO WARD GOGLESS ST MARY

Cyngor Tref Penfro - Ward Gogledd St Mary - Datganiad o Ganlyniadau`r Pol

WARD ETHOLIADOL PENFRO GOGLEDD ST MARY

DATGANIAD O GANLYNIADAU’R PÔL - WARD ETHOLIADOL PENFRO GOGLEDD ST MARY

Cyngor Tref Trefdraeth - 2 Awst 2018

Datganiad a Ganlyniadau`r Pol - Cyngor Tref Trefdraeth

Cyngor Tref Aberdaugleddau - Ward Hubberston 21 Mehefin 2018

Cyngor Tref Aberdaugleddau - Ward Hubberston - Datganiad a Ganlyniadau`r Pol

Cyngor Tref Abergwaun Ac Wdig - Ward Wdig 21 Mehefin 2018

Cyngor Tref Abergwaun Ac Wdig - Ward Wdig - Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad

Cyngor Tref Hwlffordd - Ward Portfield 3 Mai 2018

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad - Cyngor Tref Hwlffordd - Ward Portfield

Cyngor Tref Trefdraeth 22 Mawrth 2018

Cyngor Tref Trefdraeth - Datganiad a Ganlyniadau`r Pol

Doc Penfro - Ward Farchnad 22 Mawrth 2018

Doc Penfro - Ward Farchnad - Datganiad A Ganlyniadau`r Pol

Cyngor Tref Aberdaugleddau - Ward Canol 22 Mawrth 2018

Cyngor Tref Dinbych-Y-Pysgod - Ward Gogledd 11 Ionawr 2018

Canlyniadau Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU - Mehefin 2017

Etholaeth Preseli Sir Benfro 

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Preseli Sir Benfro

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Gorllewin Caerfyddin a de Sir Benfro 

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Gorllewin Caerfyddin a de Sir Benfro

Canlyniadau Etholiadau Llywodraeth Leol - Mai 2017

Etholiadau'r Cyngor Sir

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Cyngor Sir 

Etholiadau'r Cynghorau Cymuned

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Cynghorau Cymuned 

Refferendwm UE

Datganiad o gyfansymiau`r cyfrif lleol - Sir Benfro 

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu - Canlyniadau - Mai 2016

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Preseli Sir Benfro 

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Gorllewin Caerfyddin a de Sir Benfro

Canlyniadau Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Mai 2016

Datganiad a Ganlyniadau’r Pôl - Preseli Sir Benfro

Datganiad a Ganlyniadau’r Pôl - Gorllewin Caerfyrddin A De Sir Benfro

Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Preseli Sir Benfro 

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Gorllewin Caerfyddin a de Sir Benfro 

Canlyniadau Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU - Mai 2015

Etholaeth Preseli Sir Benfro

Etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Canlyniadau Etholiad Seneddol Ewropeaidd - Mai 2014

·       Rhanbarth Etholiadol Cymru

ID: 1313, adolygwyd 15/02/2019