Etholiadau a Phleidleisio

Canlyniadau Etholiad

Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2024

TYSTYSGRIF O GYFANSYMIAU’R CYFRIF YN LLEOL - SIR BENFRO 

Canlyniadau Ardal Heddlu Dyfed Powys (yn agor mewn tab newydd)

Canlyniadau Is-Etholiadau 2024

Datganiad o Ganlyniadau’r Pôl – Cyngor Tref Neyland - Ward Gorllewin

Datganiad o Ganlyniadau’r Pôl – Cyngor Cymuned Herbrandston

Datganiad o Ganlyniadau`r Pol - Ward Llanisan Yn Rhos

Canlyniadau Is-Etholiadau 2023

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad - Hwlffordd Ward Castell

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad - Aberdaugleddau Ward Canol

Datganiad o Ganlyniadau’r Pôl - Penfro Ward De St Mary

Datganiad o Ganlyniadau`r Pol - Hwlffordd - Ward Portfield

Datganiad o Ganlyniadau`r Pol - Hwlffordd - Ward Priordy

 

Etholiad Llywodraeth Leol 2022

Canlyniadau Etholiad

Canlyniadau Etholiad: Etholiadau'r Cyngor Sir

Canlyniadau Etholiad: Etholiadau Cynghorau Tref a Chymuned

Datganiad o ganlyniadau'r pol: 

Datganiad o ganlyniadau'r pol: 

Canlyniad etholiad diwrthwynebiad 

Etholiadau Senedd a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Cymru 2021

Chomisiynydd Heddlu a Throseddu Cymru (Ardal Heddlu Dyfed-Powys)

Preseli Sir Benfro

Datganiad o gyfansymiau`r cyfrif cyntaf yn lleol: Ardal Pleidleisio Preseli Sir Benfro

Datganad o gyfansymiau`r ail gyfrif yn lleol: Ardal Pleidleisio Preseli Sir Benfro

Tystysgrif o gyfansymiau`r gyfrif yn lleol: Preseli Sir Benfro

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Datganiad o gyfansymiau`r cyfrif cyntaf yn lleol: Ardal Pleidleisio Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Datganad o gyfansymiau`r ail gyfrif yn lleol: Ardal Pleidleisio Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Tystysgrif o gyfansymiau`r gyfrif yn lleol: Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Datgan Canlyniad y Bleidlais: Ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Ardal Heddlu Dyfed-Powys

Etholiad Senedd

Senedd: Preseli Sir Benfro

Datgan Canlyniad y Bleidlais: Preseli Sir Benfro

 Senedd: Gorllewin Caerfyddin a De Sir Benfro

Datgan Canlyniad y Bleidlais: Gorllewin Caerfyddin a De Sir Benfro

 Senedd: Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

Ethol Aelodau Senedd Cymru dros Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru: Etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

Ethol Aelodau Senedd Cymru dros Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru: Etholaeth Preseli Sir Benfro

Datgan Canlyniad y Bleidlais: Ethol Aelodau Senedd Cymru dros Ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

Dechreuwyd dilysu pleidleisiau Preseli Sir Benfro

Dechreuwyd dilysu pleisleisiau Gorllewin Caerfyddin a De Sir Benfro

Canlyniadau Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU - Rhagfyr 2019

Datgan Canlyniad y Bleidlais: Preseli Sir Benfro  

Datgan Canlyniad y Bleidlais:Gorllewin Caerfyddin a De Sir Benfro

Dechreuwyd dilysu pleidleisiau Gorllewin Caerfyddin & De Sir Benfro

Dechreuwyd dilysu pleidleisiau Preseli Sir Benfro

Canlyniadau Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU - Mehefin 2017

Etholaeth Preseli Sir Benfro 

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Preseli Sir Benfro

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Gorllewin Caerfyddin a de Sir Benfro 

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Gorllewin Caerfyddin a de Sir Benfro

Canlyniadau Etholiadau Llywodraeth Leol - Mai 2017

Etholiadau'r Cyngor Sir

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Cyngor Sir 

Etholiadau'r Cynghorau Cymuned

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Cynghorau Cymuned 

Refferendwm UE

Datganiad o gyfansymiau`r cyfrif lleol - Sir Benfro 

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu - Canlyniadau - Mai 2016

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Preseli Sir Benfro 

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Gorllewin Caerfyddin a de Sir Benfro

Canlyniadau Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Mai 2016

Datganiad a Ganlyniadau’r Pôl - Preseli Sir Benfro

Datganiad a Ganlyniadau’r Pôl - Gorllewin Caerfyrddin A De Sir Benfro

Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Preseli Sir Benfro 

Ffigurau`r Nifer a Bleidleisiodd - Gorllewin Caerfyddin a de Sir Benfro 

Canlyniadau Etholiad Cyffredinol Seneddol y DU - Mai 2015

Etholaeth Preseli Sir Benfro

Etholaeth Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro

 

Election Results: Solva Community Council 4 August 2022

ID: 1313, adolygwyd 21/05/2024