COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Etholiadau a Phleidleisio

Cysylltwch â'r Tîm Etholiadau

Drwy'r Post

Gwasanaethu Etholiadol,   
Cyngor Sir Penfro,
Uned 23, Ystâd Ddiwydiannol Thornton,
Aberdaugleddau,   
Sir Benfro,  
SA73 2RR 

Gydag e-bost -
electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

Dros y ffôn -
01437 775844

Oriau gwaith: 9.00am i 5.00pm – Llun i Gwener

 

ID: 1321, adolygwyd 06/08/2021