Etholiadau a Phleidleisio

Cysylltwch â'r Tîm Etholiadau

Drwy'r Post

Gwasanaethu Etholiadol,   
Cyngor Sir Penfro,
Uned 23, Ystâd Ddiwydiannol Thornton,
Aberdaugleddau,   
Sir Benfro,  
SA73 2RR 

Gydag e-bost -
electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

Dros y ffôn -
01437 775844

 

 

ID: 1321, adolygwyd 07/12/2021