Etholiadau a Phleidleisio

Etholiad Senedd Ewrop 2019

Cynhaliwyd etholiadau Seneddol Ewropeaidd yn y Deyrnas Unedig ar ddydd Iau 23 Mai 2019. Bydd etholiadau yn digwydd ar draws aelod-wladwriaethau’r UE rhwng dydd Iau 23 a dydd Sul 26 Mai 2019.

Ardal Gyfrif Leol Sir Benfro  

Bydd y pleidleisiau yn cael eu cyfrif ar ddydd Sul 26 Mai 2019. Ni ryddheir unrhyw ganlyniadau tan ar ôl 10.00pm ar ddydd Sul 26 Mai 2019.

Cyhoeddir y canlyniadau isod:

Etholiad Senedd Ewrop 2019 – Datganiad o Gyfansymiau Lleol

 

Cysylltu â ni

electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

01437 775844

Gwasanaethau Etholiadol

Uned 23, Stad Ddiwydiannol Thornton

Aberdaugleddau

Sir Benfro

SA73 2RR

ID: 5150, adolygwyd 26/05/2019