Etholiadau a Phleidleisio

Etholiadau 2024

Ardal Heddlu Dyfed Powys - Etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddu - 2 Mai 2024

 

Am Rôl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu (PCCs) eu hethol gennych chi i oruchwylio sut y delir â throsedd yn ardal eich heddlu chi. Nod y comisiynwyr yw lleihau trosedd ac i sicrhau bod eich heddlu chi yn effeithiol.

Mae rhagor o wybodaeth am ymgeiswyr (yn agor mewn tab newydd) ar gael. (Gwybodaeth 2024 i ddilyn)

Mae pedair Ardal Heddlu yng Nghymru, gyda phob ardal yn ethol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Y pedair ardal heddlu yng Nghymru yw:

 • Dyfed Powys
 • Gwent
 • Gogledd Cymru
 • De Cymru

Mae Ardal Heddlu Dyfed-Powys yn cynnwys pedwar ardal bleidleisio ac mae Swyddog Canlyniadau Lleol ar gyfer pob un:

 • Sir Gâr
 • Ceredigion
 • Sir Benfro
 • Powys

Eifion Evans yw Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu Dyfed-Powys yn etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ym mis Mai 2024 ac mae'n gyfrifol am y modd y cynhelir yr etholiad, gan gynnwys:

 

Gwybodaeth allweddol ar gyfer pleidleisio yn etholiad y PCC

ID Pleidleisiwr

 • Rhaid i etholwyr ddangos ffurf gymeradwy o adnabod lluniau cyn pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio. Mae mwy o wybodaeth am ID Pleidleisiwr (yn agor mewn tab newydd) ar gael.
 • Os nad oes gan bleidleisiwr ffurf dderbyniol o brawf adnabod ffotograffig, gallant wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr (yn agor mewn tab newydd) naill ai ar-lein neu drwy ddefnyddio ffurflen gais bapur.
 • Mae'n rhaid i geisiadau Tystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr (TAP) gyrraedd ni cyn 5pm Ddydd Mercher 24 Ebrill.

Cofrestru

Pleidlais Post

 • Rhaid i geisiadau pleidlais bost wedi'u cwblhau gyrraedd cyn 5pm Dydd Mercher 17 Ebrill.
 • Ceisiadau i bleidleisio drwy'r post (yn agor mewn tab newydd).
 • Bydd cyfyngiadau ar nifer y pleidleisiau post y gellir eu rhoi i mewn - yr uchafswm y gall rhywun ei gyflwyno yw 5 ynghyd â'u rhai eu hunain (cyfanswm o 6).

Pleidlais drwy Ddirprwy

 • Rhaid i geisiadau pleidlais ddirprwy wedi'u cwblhau gyrraedd cyn 5pm Dydd Mercher 24 Ebrill.
 • Ceisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy (yn agor mewn tab newydd).
 • Dim ond ar gyfer hyd at 4 o bobl y caniateir i etholwyr weithredu fel dirprwy, ac ni all mwy na 2 ohonynt fod yn 'etholwyr domestig' (mae etholwyr domestig yn bobl nad ydynt yn byw dramor neu sydd yn y lluoedd arfog).

 

 

 

 

 

 

ID: 8944, adolygwyd 22/04/2024