Etholiadau a Phleidleisio

Pwy all Gofrestru?

I gofrestru i bleidleisio, rhaid i chi fod yn:

  • ddinesydd y DU neu Iwerddon
  • ddinesydd cymwys y Gymanwlad sy'n byw yn y DU
  • ddinesydd yr UE sy'n byw yn y DU
  • ddinesydd tramor cymwys
  • 14 oed neu'n hŷn (ond ni allwch bleidleidio nes eich bod yn 16 neu'n 18 oed, yn ddibynnol ar yr etholiad)

Mae rhagor o wybodaeth ar Cofrestru (yn agor mewn tab newydd) i gael ar wefan Y Comisiwn Etholiadol.

ID: 1316, adolygwyd 02/08/2023