Etholiadau a Phleidleisio

Pwy all Gofrestru?

Rydych chi’n gymwys i gael eich cofrestru os ydych chi’n byw yn y Wlad hon, yn un o ddinasyddion Prydain, Iwerddon, yr Undeb Ewropeaidd, a'ch bod dros 16 oed.

Mae Dinasyddion Tiriogaethau Tramor Prydain hefyd yn gymwys i gael eu cofrestru.

NID YDYCH yn gymwys i gael eich cofrestru os ydych chi'n ddinesydd tramor (ac eithrio'r hyn a nodir uchod), yn unigolyn a gollfarnwyd dan gadwad, neu os ydych o dan 16 oed.

Aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd

Awstria Gwlad Belg Bwlgaria
Cyprus Y Weriniaeth Tsiec Denmarc
Estonia Y Ffindir Ffrainc
Yr Almaen Gwlad Groeg Hwngari
Iwerddon Yr Eidal Latfia
Lithwania Lwcsembwrg Malta
Yr Iseldiroedd Gwlad Pwyl Portiwgal
Rwmania Slofacia Slofenia
Sbaen Sweden Y Deyrnas Unedig

Tiriogaethau Tramor Prydain

 
Anguilla Ynysoedd Cayman Ynys Pitcairn
Bermwda Ynysoedd y Malfinas Ynys y Santes Helena a'i Dibynwledydd
Tiriogaethau Antarctig Prydeinig Gibraltar Ynysoedd South Georgia a South Sandwich
Y Diriogaeth Brydeinig yng Nghefnfor India Hong Kong* Ardaloedd y Canolfannau Sofran ar Ynys Cyprus
Ynysoedd y Wyryf Prydeinig Montserrat Ynysoedd Turks a Caicos

*Mae nifer fawr o ddinasyddion Hong Kong eisoes yn ddinasyddion Prydeinig ac felly maent yn gymwys i gael eu cofrestru. Fodd bynnag, roedd y mwyafrif o ddinasyddion Hong Kong yn ddinasyddion Tiriogaeth Dibynwledydd Prydain o'r blaen. Fe beidiodd Hong Kong â bod yn Diriogaeth Dibynwledydd Prydain ar Orffennaf 1af 1997. Bellach byddant yn cael eu hystyried yn Ddinasyddion Prydeinig (Tramor) neu’n ddinasyddion Tramor Prydain - y mae'r ddau ohonynt oddi mewn i'r hyn a ystyrir yn "ddinasyddion y Gymanwlad" yn unol â'r diffiniad gan Ddeddf Cenedligrwydd Prydeinig 1981 ac maent yn gymwys i gael eu cofrestru.

Gwledydd y Gymanwlad

Antigwa a Barbwda Lesotho Ynysoedd Solomon
Awstralia Malawi De Affrica
Y Bahamas Maleisia Sri Lanka
Bangladesh Y Maldives Swaziland
Barbados Malta* Gweriniaeth Unedig Tansanïa
Belize Mawrisiws Tonga
Botswana Mozambique Trinidad a Thobago
Brunei Darussalam Namibia Twfalw
Camerŵn Nawrw Wganda
Canada Seland Newydd Y Deyrnas Unedig**
Cyprus* Nigeria Vanuatu
Dominica Pacistan Sambia
Ynysoedd Ffiji*** Papua Gini Newydd Simbabwe***
Y Gambia Rwanda  
Ghana St Christopher a Nevis  
Grenada St Lucia  
Gaiana St Vincent a'r Grenadines  
India Samoa  
Jamaica Y Seychelles  
Cenia Sierra Leone  
Kiribati Singapôr  

* Er eu bod hefyd yn aelod-wladwriaethau o'r UE mae dinasyddion Cyprus a Malta yn gymwys i gael eu cofrestru i bleidleisio ym mhob etholiad a gynhelir yn y DU. 

** Mae dinasyddion y DU a Gweriniaeth Iwerddon wedi cael eu cofrestru i bleidleisio mewn perthynas â phob etholiad a gynhelir yn y DU. 

*** Mae dinasyddion gwledydd y Gymanwlad sydd wedi cael eu hatal dros dro rhag bod yn y Gymanwlad, yn cael cadw eu hawliau pleidleisio. 

Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol 01437 775714 neu e-bost ar electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1316, adolygwyd 02/10/2017