Etholiadau a Phleidleisio

Pwy all Gofrestru?

Rydych chi’n gymwys i gael eich cofrestru os ydych chi’n byw yn y Wlad hon, yn un o ddinasyddion Prydain, Iwerddon, yr Undeb Ewropeaidd, a'ch bod dros 16 oed.

Mae Dinasyddion Tiriogaethau Tramor Prydain hefyd yn gymwys i gael eu cofrestru.

Nid ydych yn gymwys i gael eich cofrestru os ydych chi'n ddinesydd tramor (ac eithrio'r hyn a nodir uchod), yn unigolyn a gollfarnwyd dan gadwad, neu os ydych o dan 16 oed.

Aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd

 • Awstria
 • Gwlad Belg
 • Bwlgaria
 • Cyprus
 • Y Weriniaeth Tsiec
 • Denmarc
 • Estonia
 • Y Ffindir
 • Ffrainc
 • Yr Almaen
 • Gwlad Groeg
 • Hwngari
 • Iwerddon
 • Yr Eidal
 • Latfia
 • Lithwania
 • Lwcsembwrg
 • Malta
 • Yr Iseldiroedd
 • Gwlad Pwyl
 • Portiwgal
 • Rwmania
 • Slofacia
 • Slofenia
 • Sbaen
 • Sweden
 • Y Deyrnas Unedig

Tiriogaethau Tramor Prydain

 • Anguilla
 • Bermwda
 • Tiriogaethau Antarctig Prydeinig
 • Y Diriogaeth Brydeinig yng Nghefnfor India
 • Ynysoedd y Wyryf Prydeinig
 • Ynysoedd Cayman
 • Ynysoedd y Malfinas
 • Gibraltar
 • Hong Kong*
 • Montserrat
 • Ynys Pitcairn
 • Ynys y Santes Helena a'i Dibynwledydd
 • Ynysoedd South Georgia a South Sandwich
 • Ardaloedd y Canolfannau Sofran ar Ynys Cyprus
 • Ynysoedd Turks a Caicos

*Mae nifer fawr o ddinasyddion Hong Kong eisoes yn ddinasyddion Prydeinig ac felly maent yn gymwys i gael eu cofrestru. Fodd bynnag, roedd y mwyafrif o ddinasyddion Hong Kong yn ddinasyddion Tiriogaeth Dibynwledydd Prydain o'r blaen. Fe beidiodd Hong Kong â bod yn Diriogaeth Dibynwledydd Prydain ar Orffennaf 1af 1997. Bellach byddant yn cael eu hystyried yn Ddinasyddion Prydeinig (Tramor) neu’n ddinasyddion Tramor Prydain - y mae'r ddau ohonynt oddi mewn i'r hyn a ystyrir yn "ddinasyddion y Gymanwlad" yn unol â'r diffiniad gan Ddeddf Cenedligrwydd Prydeinig 1981 ac maent yn gymwys i gael eu cofrestru.

Gwledydd y Gymanwlad

 • Antigwa a Barbwda
 • Awstralia
 • Y Bahamas
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belize
 • Botswana
 • Brunei Darussalam
 • Camerŵn
 • Canada
 • Cyprus*
 • Dominica
 • Ynysoedd Fiji ***
 • Y Gambia
 • Ghana
 • Grenada
 • Gaiana
 • India
 • Jamaica
 • Cenia
 • Kiribati
 • Lesotho
 • Malawi
 • Maleisia
 • Y Maldives
 • Malta*
 • Mawritiws
 • Mozambique
 • Namibia
 • Nawrw
 • Seland Newydd
 • Nigeria
 • Pacistan
 • Papua Gini Newydd
 • Rwanda
 • St Christopher a Nevis
 • St Lucia
 • St Vincent a'r Grenadine
 • Samoa
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapôr
 • Ynysoedd Solomon 
 • De Affrica
 • Sri Lanka
 • Swaziland
 • Gweriniaeth Unedig Tanzania
 • Tonga
 • Trinidad and Thobago
 • Twvalw
 • Wganda
 • Y Deyrnas Unedig**
 • Vanuatu
 • Sambia
 • Simbabwe***

* Er eu bod hefyd yn aelod-wladwriaethau o'r UE mae dinasyddion Cyprus a Malta yn gymwys i gael eu cofrestru i bleidleisio ym mhob etholiad a gynhelir yn y DU. 

** Mae dinasyddion y DU a Gweriniaeth Iwerddon wedi cael eu cofrestru i bleidleisio mewn perthynas â phob etholiad a gynhelir yn y DU. 

*** Mae dinasyddion gwledydd y Gymanwlad sydd wedi cael eu hatal dros dro rhag bod yn y Gymanwlad, yn cael cadw eu hawliau pleidleisio. 

Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol 01437 775714 neu e-bost ar electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1316, adolygwyd 05/01/2023