COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Etholiadau a Phleidleisio

Pam ddylwn i gofrestru?

Mae’n ofynnol, yn ôl y gyfraith, i chi ddarparu gwybodaeth i’r Swyddfa Gwasanaethau Etholiadol er mwyn sicrhau eich bod wedi cofrestru.

Ni allwch bleidleisio oni bai bod eich enw wedi ei gynnwys ar y gofrestr.

Yn ôl y gyfraith, mae hawl gan asiantaethau sy’n cyfeirio credyd ddefnyddio’r gofrestr – mae’r bobl nad ydynt ar y gofrestr yn wynebu trafferthion wrth geisio cymeradwyo credyd, benthyciad neu forgais iddynt, a hyd yn oes wrth geisio agor cyfrif banc.

Fy Mhleidlais i - Pam ddylwn i gofrestru i bleidleisio?

 

ID: 1315, adolygwyd 18/08/2017