COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Etholiadau a Phleidleisio

Pleidleisiau Post

Os nad ydych am fynd eich hun i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio gallwch wneud cais am gael pleidlais bost.  Mae hyn yn fuddiol iawn os ydych chi'n mynd i fod oddi cartref ar y diwrnod pleidleisio neu os taw hynny yw'r peth mwyaf hwylus ar eich cyfer chi.

Mae pleidleisio trwy'r post ar gael i bob un o'r etholwyr sydd wedi ymgofrestru'n unigol.  Os nad ydych wedi ymgofrestru'n unigol bydd angen ichi wneud hynny cyn y gallwch chi wneud cais er mwyn pleidleisio trwy'r post.

 

Gwneud cais am bleidlais drwy'r post

I wneud cais i bleidleisio drwy'r post bydd angen i chi lawrlwytho, argraffu a chwblhau ffurflen Cais i bleidleisio drwy’r post .

Ar ôl i chi gwblhau'r ffurflen a sicrhau eich bod wedi'i llofnodi, mae angen i chi ei dychwelyd i'ch swyddfa cofrestru etholiadol:

Gwasanaethau Etholiadol

Uned 23

Ystâd Ddiwydiannol

Thornton

Aberdaugleddau

SA73 2RR

 

Fel arall, gallwch e-bostio copi wedi'i sganio o'ch ffurflen i electoralservices@pembrokeshire.gov.uk . Sicrhewch fod eich ffurflen yn gopi wedi'i sganio o ansawdd dda, oni bai na fyddwn yn gallu ei dderbyn.

 

 

Cysylltwch â ni:

Drwy'r Post - 
Gwasanaethu Etholiadol,  
Cyngor Sir Penfro
Uned 23
Stad Ddiwydiannol Thornton
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 2RR

Gydag e-bost - 
electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

Dros y ffôn - 
01437 775714 neu 01437 775715

ID: 1317, adolygwyd 19/03/2021