Etholiadau a Phleidleisio

Pleidleisiau Post

Os nad ydych am fynd eich hun i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio gallwch wneud cais am gael pleidlais bost. Mae hyn yn fuddiol iawn os ydych chi'n mynd i fod oddi cartref ar y diwrnod pleidleisio neu os taw hynny yw'r peth mwyaf hwylus ar eich cyfer chi.

Mae pleidleisio trwy'r post ar gael i bob un o'r etholwyr sydd wedi ymgofrestru'n unigol.  Os nad ydych wedi ymgofrestru'n unigol bydd angen ichi wneud hynny cyn y gallwch chi wneud cais er mwyn pleidleisio trwy'r post.

Gwneud cais am bleidlais drwy'r post

I wneud cais i bleidleisio drwy'r post bydd angen i chi lawrlwytho, argraffu a chwblhau ffurflen Pleidleisio drwy'r post 

Ar ôl i chi gwblhau'r ffurflen a sicrhau eich bod wedi'i llofnodi, mae angen i chi ei dychwelyd i'ch swyddfa cofrestru etholiadol:

Gwasanaethau Etholiadol

Uned 23

Ystâd Ddiwydiannol

Thornton

Aberdaugleddau

SA73 2RR

Fel arall, gallwch e-bostio copi wedi'i sganio o'ch ffurflen i electoralservices@pembrokeshire.gov.uk 

Sicrhewch fod eich ffurflen yn gopi wedi'i sganio o ansawdd dda, oni bai na fyddwn yn gallu ei dderbyn.

Cysylltwch â ni:

Gwasanaethu Etholiadol,  
Cyngor Sir Penfro
Uned 23
Stad Ddiwydiannol Thornton
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 2RR

electoralservices@pembrokeshire.gov.uk

01437 775714 neu 01437 775715

ID: 1317, adolygwyd 16/03/2023