COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Etholiadau a Phleidleisio

Pleidleisio am y Tro Cyntaf

Am eich bod chi’n 16 yn awr, gwnewch yn siŵr eich bod yn cael dweud eich dweud – defnyddiwch eich hawl i bleidleisio. Os na fyddwch yn pleidleisio, byddwch yn colli’ch cyfle i ddylanwadu ar y ffordd y rheolir pethau yn y wlad, neu’ch rhan chi ohoni.

Cofiwch, gallwch bleidleisio yn yr etholiadau dim ond os yw eich enw ar Gofrestr yr Etholwyr.

Sut yr ydych yn cofrestru?

Mae pawb yn gorfod ymgofrestru'n unigol erbyn hyn.  Gallwch wneud hyn ar-lein yn ymgofrestru i bleidleisio neu drwy gysylltu â'n swyddfa.  

Angen rhagor o wybodaeth?

Fy Mhleidlais i

Sut ydw i'n pleidleisio?

Am beth alla i bleidleisio?

 

ID: 1318, adolygwyd 06/09/2021