Etholiadau a Phleidleisio

Pwyntiau i'w Cofio

  • mae’n ofyniad cyfreithiol cofrestru i bleidleisio
  • nid yw’n orfodol i bleidleisio ond mae’n orfodol i gofrestru
  • os byddwch chi'n symud rydych chi'n gorfod rhoi gwybod inni
  • os ydych yn gwneud cais am gredyd, gall asiantaethau sy’n ymwneud â chredyd ddefnyddio’r gofrestr i archwilio’ch manylion, ac os nad ydych wedi cofrestru, efallai caiff credyd ei wrthod

Porwch drwy’r tudalennau Cofrestru Etholiadol/Yr Etholiad a dysgwch fwy am sut i bleidleisio a’r gwahanol ffyrdd y gallwch bleidleisio.  

ID: 1319, adolygwyd 13/10/2022