COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Etholiadau a Phleidleisio

Pwyntiau i'w Cofio

  • mae’n ofyniad cyfreithiol cofrestru i bleidleisio
  • nid yw’n orfodol i bleidleisio ond mae’n orfodol i gofrestru
  • os byddwch chi'n symud rydych chi'n gorfod rhoi gwybod inni
  • os ydych yn gwneud cais am gredyd, gall asiantaethau sy’n ymwneud â chredyd ddefnyddio’r gofrestr i archwilio’ch manylion, ac os nad ydych wedi cofrestru, efallai caiff credyd ei wrthod

Porwch drwy’r tudalennau Cofrestru Etholiadol/Yr Etholiad a dysgwch fwy am sut i bleidleisio a’r gwahanol ffyrdd y gallwch bleidleisio. Cliciwch ar y dolenni isod hefyd am fwy o wybodaeth:

Fy Mhleidlais i

ID: 1319, adolygwyd 18/08/2017