Cynllunio eich Digwyddiad

Faint o doiledau sydd angen i mi eu darparu ar gyfer fy nigwyddiad awyr agored?

Bydd hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau fel maint a math y digwyddiad, cymhareb dynion i fenywod ac ati.

Mae'r tabl canlynol yn dangos y canllawiau cyffredinol ar gyfer darparu cyfleusterau lles:

 

Ar gyfer digwyddiadau gydag amser agor y giatiau o 6 awr neu fwy

Ar gyfer digwyddiadau gydag amser agor y giatiau o lai na 6 awr

      Benyw      

               Gwryw

         Benyw                            

          Gwryw

1 toiled ar gyfer pob 100 o fenywod.    

1 toiled ar gyfer pob 500 o ddynion, ynghyd ag 1 wrinal ar gyfer pob 150 o ddynion.

                                       

1 toiled ar gyfer pob 150 o fenywod.      

1 toiled ar gyfer pob 600 o ddynion, ynghyd ag 1 wrinal ar gyfer pob 175 o ddynion.

 

 

Lle bo hynny'n bosibl, lleolwch y toiledau ar wahanol bwyntiau o gwmpas y lleoliad yn hytrach na dim ond mewn dim ond un ardal i leihau problemau gorlenwi a chiwio.

Dylid darparu toiledau hefyd gyda chyfleusterau golchi dwylo, gan gynnwys dŵr poeth a sebon a thywelion, yn enwedig unrhyw gyfleusterau a ddarperir ar gyfer trinwyr bwyd.

Am ragor o fanylion am ddarpariaethau cyfleusterau glanweithdra, cyfeiriwch at BS 6465: Rhan 1 2006 neu'r Purple Guide

ID: 4889, adolygwyd 14/02/2020