Digwyddiad Farchnata a Hyrwyddo

Ble alla’ i gael cyngor ar farchnata a hyrwyddo?

Wrth farchnata'ch digwyddiad, meddyliwch am ddefnyddio e-bost, cyfryngau cymdeithasol neu'r Rhyngrwyd i gyfathrebu â'ch cynulleidfa darged. 

Bydd cynhyrchu llai o ddeunydd marchnata papur yn gwella cynaliadwyedd eich digwyddiad a gallai leihau eich costau.

Efallai y byddwch hefyd am hyrwyddo opsiynau trafnidiaeth cynaliadwy trwy roi gwybodaeth am fysiau lleol, mapiau llwybrau cerddwyr o'r gorsafoedd trên neu fysiau agosaf a /neu ddolenni i wefannau eraill sy'n rhoi'r wybodaeth hon.

Gallai nawdd gan gwmnïau lleol hyrwyddo eich digwyddiad hefyd oherwydd bod pobl yn hoffi’r wybodaeth ac oherwydd ei phoblogrwydd.

I gael sylw lleol i’ch digwyddiad yn Sir Benfro, ystyriwch hysbysebu ar Croeso Cymru, Radio Sir Benfro, a What's on Pembs, ynghyd â gwefannau cymunedol.

ID: 4892, adolygwyd 08/03/2023