Digwyddiad Farchnata a Hyrwyddo

Pa arian a chyngor busnes sydd ar gael ar gyfer fy nigwyddiad?

Efallai y byddwch yn gallu gofyn am gymorth ariannol o amrywiaeth o ffynonellau gan gynnwys Grantiau'r Llywodraeth, Cronfa’r Loteri Fawr, a Loteri Sir Benfro.

Efallai y bydd Busnes Cymru yn gallu eich tywys drwy'r mathau o fenthyciadau / grantiau sydd ar gael a chynorthwyo gyda chynllunio busnes.

ID: 4891, adolygwyd 08/03/2023