Digwyddiad Iechyd a Diogelwch

A fydd angen diogelwch ar fy achlysur?

Yn dibynnu ar natur y digwyddiad, efallai y bydd angen trefniadau diogelwch penodol, gan gynnwys trefniadau ar gyfer sicrhau eiddo dros nos.

 Mae angen i bersonél sy'n gweithredu mewn rôl diogelwch fod wedi’u cofrestru gyda’r Awdurdod Diwydiant Diogelwch (SIA) os yw eu gwaith yn dod â nhw i gysylltiad ag aelodau'r cyhoedd.

ID: 4885, adolygwyd 21/05/2019