Digwyddiad Iechyd a Diogelwch

Beth yw Cynllun Rheoli Digwyddiad (EMP)?

Weithiau gelwir hwn yn Gynllun Diogelwch.

Mae  EMP / Cynllun Diogelwch yn ddatganiad ysgrifenedig o sut y bydd trefnydd digwyddiad yn cynnal ei ddigwyddiad. Mae'n cynnwys meysydd fel asesu risg, cynllunio traffig a thrafnidiaeth, cymorth cyntaf, stiwardio, cynllun y safle, proffiliau cynulleidfa, strwythurau dros dro, rhwystrau, cynlluniau ar gyfer argyfwng a chynlluniau gwacáu, rheoli sŵn, gwaredu sbwriel a phrotocolau cyfathrebu.

I weld enghraifft, edrychwch ar Llyfrgell Dogfennau Digwyddiadau

ID: 4882, adolygwyd 08/03/2023