Digwyddiad Iechyd a Diogelwch

Ble alla i gael cyngor ar ddewis ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch?

Mae yna nifer o gwmnïau ac unigolion arbenigol y gallwch eu defnyddio i roi cyngor proffesiynol i chi neu i weithredu fel ymgynghorwyr rheoli digwyddiadau. Gallwch chwilio am y rhain ar y rhyngrwyd ond mae'n ddoeth gofyn am gyfeiriadau a'u gwirio cyn derbyn eu gwasanaethau.

Mae yna hefyd gofrestr ar-lein o ymgynghorwyr iechyd a diogelwch. Mae rhai o'r rhain yn rhestru diogelwch digwyddiadau fel maes y gallant roi cyngor arno

ID: 4875, adolygwyd 14/02/2020