COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Digwyddiad Iechyd a Diogelwch

Casglu arian parod

Os cesglir arian yn eich digwyddiad yna dylid ei gynnwys yn yr asesiad risg. Dylech:

  • Sicrhau bod hyn yn cael ei gadw i'r lleiafswm yn y mannau casglu a bod casgliadau rheolaidd yn cael eu gwneud i ardal ddiogel.
  • Efallai y bydd ar stiwardiaid neu gynorthwywyr sy'n casglu arian angen gwregysau arian neu gyfleusterau cario arian eraill ac ni ddylent weithredu ar eu pen eu hunain.
  • Dylid rhoi ystyriaeth ofalus iawn i drefniadau cyfrif a bancio.
ID: 4884, adolygwyd 14/02/2020