Grwp Cynghori am Ddiogelwch Digwyddiadau

Grwp Cynghori am Ddiogelwch Digwyddiadau

Yma fe welwch rai Cwestiynau Cyffredin am Grwp Cynghori am Ddiogelwch Digwyddiadau

Beth yw grwp cynghori am ddiogelwch digwyddiadau ESAG?

Mae ESAGs yn darparu fforwm ar gyfer trafod a chynghori ar ddiogelwch y cyhoedd mewn digwyddiad. Eu nod yw helpu trefnwyr i gynllunio a rheoli digwyddiad ac annog cydweithrediad a chydlyniad rhwng yr holl asiantaethau perthnasol.

Gweler ein ESAG am ragor o wybodaeth

A yw'n debygol y bydd gofyn i mi fynychu cyfarfodydd y Grwp Cynghori am Ddiogelwch Digwyddiadau (ESAG)?

Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad mawr neu ddigwyddiad bach sy'n cyflwyno risg diogelwch cyhoeddus sylweddol (boed hynny o ran niferoedd a phroffil pobl sy'n mynychu neu natur gweithgarwch y digwyddiad a /neu her yr amgylchedd) yna efallai y bydd cyfarfod ESAG yn cael ei alw ar eich cais neu ar gais un o aelodau'r grŵp.

Gwahoddir ymgeiswyr i gyflwyno eu cais a manylion eu digwyddiad i'r ESAG.  Gweler Rhestr Wirio Trefnydd y Digwyddiad y bwriedir iddi helpu pobl i gynllunio digwyddiad a chyflwyno gwybodaeth i'r cyfarfod ESAG.

 

ID: 5013, adolygwyd 21/05/2019