COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ffitrwydd a Ffyniant

Pasbort Gofalwyr i Hamdden

Ydych chi’n Ofalwr?

Ydych chi’n gofalu am rywun 18+ oed?

Ydych chi’n Ofalwr di-dâl?

Hoffech chi gael amser i fynd i nofio, mynd i ddosbarth ffitrwydd,

mynd i’r gampfa, neu ymlacio a chael paned?

Os felly, beth am ymuno â ni yn eich canolfan hamdden leol.

 

ID: 3018, adolygwyd 29/06/2021