Ffitrwydd a Ffyniant

Teithio Gweithredol

Mapiau Llwybr Presennol ar gyfer Sir Benfro (2016-2017)

Teithio Llesol Mapiau Llwybr

'Teithio Llesol' yn Sir Benfro

Yn barod, mae gennym rwydwaith rhagorol o lwybrau di-gerbyd a lonydd distaw sydd yn berffaith ar gyfer teithiau diwrnod, mynd i'r gwaith, siopa neu fynd am dro gyda'r teulu.

Yn gyffredinol mae'r llwybrau di-gerbyd yn llwybrau esmwyth sy'n addas i bawb, gan gynnwys plant, unrhyw un a chyfyngiadau symudedd, cadair olwyn a sgwteri. Mae rhai llwybrau yn ‘lonydd tawel' gyda lefel traffig isel ac felly yn addas ar gyfer teuluoedd sy'n cerdded neu feicio, yn enwedig ar benwythnosau. Fodd bynnag, rhaid cymryd gofal wrth deithio ar y ‘lonydd tawel' oherwydd eu bod yn briffyrdd cyhoeddus.

Teithio Llesol

Llwybr Sir Benfro

Mae Llwybr Sir Benfro oddeutu 35 milltir o Drefdraeth yn y Gogledd i Llanrhath yn y De. Mae llwybrau cylchol yn cysylltu gyda'r Llwybr ar ei hyd, gan roi mynediad i drefi a chymdeithasau hynafol.

Datblygwyd y Llwybr gan gronfa Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariannwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a grant Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol. Arweiniwyd datblygiad y cynllun gan Gyngor Sir Penfro.
Mae'r Llwybr ar gael i gerddwyr ar ei hyd. Nid yw pob rhan yn hygyrch i feicwyr a marchogion felly mae llwybrau eraill ar gael.

Llwybr Sir Benfro 

O gwmpas Sir Benfro ar sgwter

Mae canllaw i ‘lwybrau' hawdd eu cyrraedd yn Sir Benfro wedi cael ei gyhoeddi gan Grŵp Mynediad Sir Benfro. Cynhwysa'r canllaw wybodaeth am dros 40 o lwybrau ar hyd y sir, maent oll yn addas ar gyfer sgwteri electrig a chadair olwyn gyda chymorth. Gallwch brynu copi o'r canllaw gan Swyddog Mynediad yng Nghyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd. Pris £2.50. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01437 764 551.

Gallwch hefyd weld y canllaw ar y wefan hon:

Ewch ar sgwter drydan yn Sir Benfro

ID: 1914, adolygwyd 22/01/2018