COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Fy Nghyfrif

Eich Cyfrif Cyngor Ar-lein

Pam rydych wedi lansio 'Fy Nghyfrif' newydd, roedd yr hen un yn gweithio'n iawn imi?

Beth fydd yn digwydd ar ôl 31 Mawrth?

Pam bod rhaid imi greu cyfrif newydd - pam na all manylion mewngofnodi fy hen gyfrif gael eu trosglwyddo?

A fyddaf yn parhau i dderbyn hysbysiadau os nad ydw wedi cofrestru i 'Fy Nghyfrif' newydd?

Sut wyf yn cofrestru?

Pam ydw i'n derbyn neges gwall yn cynghori nad yw fy manylion yn cael eu cydnabod pan fyddaf yn ceisio mewngofnodi i 'Fy Nghyfrif' newydd?

Pam ydw i'n derbyn neges gwall yn cynghori bod fy nghyfeiriad wedi'i ddefnyddio eisoes wrth imi geisio cofrestru ar gyfer 'Fy Nghyfrif' newydd?

Sut wyf yn gosod Arlwyo Heb Arian?

Rwyf wedi ceisio cofrestru fy nghyfrif treth gyngor gan ddefnyddio'r cyfrif/cyfeirnod y taliad ar fil fy nhreth gyngor, pam nad yw'n gweithio?

Sut i gofrestru ar gyfer e-filio i'r dreth gyngor (di-bapur)?

Pam rydych wedi lansio 'Fy Nghyfrif' newydd, roedd yr hen un yn gweithio'n iawn imi?

 Lansiwyd 'Fy Nghyfrif' gyntaf yn 2013, ers hynny, mae'r ffordd yr ydym yn defnyddio technoleg wedi newid - mae mwy o ddefnyddwyr yn cyrchu gwefannau ar ddyfeisiau symudol (ffonau clyfar a chyfrifiaduron llechen).  Dyluniwyd 'Fy Nghyfrif' newydd fel 'ffôn symudol yn gyntaf' a'i bersonoli ar gyfer y defnyddiwr unigol.  Ymgynghorwyd â chwsmeriaid adeg y gwaith dylunio er mwyn inni allu cynnwys nodweddion yr oeddent am eu gweld.  Bydd 'Fy Nghyfrif' newydd hefyd yn ein galluogi i ddod ag ystod eang o wasanaethau'r Cyngor gyda'i gilydd y gellir eu cyrchu trwy gyfrif unigol.

 Beth fydd yn digwydd ar ôl 31 Mawrth?

Ar ôl 31 Mawrth 2021, 'Fy Nghyfrif' newydd fydd yr unig ffordd o gyrchu gwasanaethau'r Cyngor ar-lein megis Arlwyo Heb Arian, nodiadau atgoffa am wastraff a rheoli'ch treth gyngor ar-lein. Ni allwch gyrchu'r gwasanaethau a'r hysbysiadau yr oeddech yn eu defnyddio ar eich hen gyfrif mwyach, felly newidiwch heddiw.

 Pam bod rhaid imi greu cyfrif newydd - pam na all manylion mewngofnodi fy hen gyfrif gael eu trosglwyddo?

 Yn anffodus, ni allwn drosglwyddo cwsmeriaid yn awtomatig 'Fy Nghyfrif' newydd oherwydd rydym wedi cyflwyno proses fewngofnodi newydd. Bydd y broses newydd hon yn eich galluogi i gyrchu ystod eang o wasanaethau ar-lein gan ddefnyddio cyfrif unigol ac mae'n rhoi mwy o ddewis ichi o ran sut i fewngofnodi (yn ogystal â defnyddio'ch cyfeiriad e-bost, mae gennych yr opsiwn bellach i fewngofnodi gyda chyfrif Google, os oes un gennych).

 A fyddaf yn parhau i dderbyn hysbysiadau os nad ydw wedi cofrestru i 'Fy Nghyfrif' newydd?

Na, os ydych am barhau i dderbyn hysbysiadau (e.e. nodiadau atgoffa am wastraff), bydd yn rhaid ichi greu cyfrif ar 'Fy Nghyfrif' newydd a dewis derbyn hysbysiadau.

Sut wyf yn cofrestru?

Gallwch greu cyfrif gan glicio 'Cofrestru' a darparu cyfeiriad e-bost a chyfrinair

NEU

Os oes gennych gyfrif Google, gallwch hepgor y broses 'Cofrestru' a mewngofnodi gan ddefnyddio eich cyfrif Google*

*wrth ichi fynd trwy'r camau cadarnhau yn 'Fy Nghyfrif' newydd, gwiriwch fod eich holl fanylion wedi'u trosglwyddo'n gywir o'ch cyfrif Google.

Dyma ein canllaw fideo ddefnyddiol: 'Fy Nghyfrif' newydd - Sut i gofrestru

Pam ydw i'n derbyn neges gwall yn cynghori nad yw fy manylion yn cael eu cydnabod pan fyddaf yn ceisio mewngofnodi i 'Fy Nghyfrif' newydd?

Er mwyn cyrchu 'Fy Nghyfrif' newydd, bydd yn rhaid ichi greu cyfrif newydd gan fynd trwy'r broses gofrestru, hyd yn oed os oes gennych y 'Fy Nghyfrif' sy’n hen neu’n gyfredol - ni fydd eich manylion mewngofnodi yn gweithio ar y system newydd.

Pam ydw i'n derbyn neges gwall yn cynghori bod fy nghyfeiriad wedi'i ddefnyddio eisoes wrth imi geisio cofrestru ar gyfer 'Fy Nghyfrif' newydd?

Mae'n bosib eich bod eisoes wedi dechrau'r broses gofrestru. Os ydych wedi derbyn e-bost dilysu ac wedi clicio ar y ddolen i wirio’r cyfeiriad e-bost, dylech bellach allu cwblhau eich cyfrif a mewngofnodi gan ddefnyddio’r opsiwn  ‘Mewngofnodi gydag e-bost’

Sut wyf yn gosod Arlwyo Heb Arian?

Ar yr widget Arlwyo Heb Arian (wedi'i arddangos yn ddiofyn ar hafan y wefan), rhowch rif cyfrif Arlwyo Heb Arian a dyddiad geni eich plentyn. 

Os nad ydych yn gallu dod o i'ch cyfeiriad(au) Arlwyo Heb Arian, cysylltwch â ni: cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

Mae gennyf ail gartref yn Sir Benfro, sut wyf yn gweld gwybodaeth am fy nhreth gyngor?

Os yw eich prif breswylfa yn Sir Benfro:

1. Cofrestrwch ar gyfer 'Fy Nghyfrif' newydd gan ddefnyddio eich prif gyfeiriad

2. Rhowch brif gyfeiriad eich treth gyngor ar yr 'widget' hafan lle gofynnir i chi wneud hynny

3. Cliciwch ar y botwm 'Gweld cyfrif y Dreth Gyngor' ar yr widget

4. Cliciwch ar y ddolen 'Cofrestru ar gyfer gwasanaethau ychwanegol y dreth gyngor’ ar ben y dudalen

5. Dilynwch y camau cofrestru ac unwaith yr ydych wedi'i gwblhau, cliciwch ar y botwm 'Dangos pob un' er mwyn dangos pob cyfrif treth gyngor gweithredol yr ydych yn gyfrifol amdanynt.

Os ydych chi’n byw y tu allan i Sir Benfro:

1. Cofrestrwch ar gyfer 'Fy Nghyfrif' newydd gan ddefnyddio'ch prif gyfeiriad (nad yw'n gyfeiriad yn Sir Benfro)

2. Cliciwch ar yr opsiwn 'Treth Gyngor a Biliau’ ar y ddewislen

3. Cliciwch ar yr opsiwn is-ddewislen: ‘Rheoli fy Nhreth Gyngor’

4. Cliciwch ar y deilsen/botwm 'Gweld cyfrif y Dreth Gyngor'

5. Cliciwch ar y ddolen 'Cofrestru ar gyfer gwasanaethau ychwanegol y dreth gyngor’ ar ben y dudalen

6. Dilynwch y camau cofrestru ac unwaith yr ydych wedi'i gwblhau, cliciwch ar y botwm 'Dangos pob un' er mwyn dangos pob cyfrif treth gyngor gweithredol yr ydych yn gyfrifol amdanynt.

Rwyf wedi ceisio cofrestru fy nghyfrif treth gyngor gan ddefnyddio'r cyfrif/cyfeirnod y taliad ar fil fy nhreth gyngor, pam nad yw'n gweithio?

A:  Gwiriwch fod eich cyfeiriad yn gywir gan glicio ar eich cyfrif (bar dewislen ar ben y wefan) a mynd i 'Fy Manylion' wedyn 'Fy Manylion Cyswllt' ac wedyn dewis 'Diweddaru manylion cyswllt'. Defnyddiwch y chwiliad cod post i ddod o hyd i'ch cyfeiriad - dewiswch eich cyfeiriad cartref o'r gwymplen a gwasgwch 'Cadw Manylion Cyswllt'.

Ewch yn ôl i'r hafan a cheisio cofrestru cyfrif eich treth gyngor eto. Os nad yw hyn yn gweithio, cysylltwch â ni: digital@pembrokeshire.gov.uk

Sut i gofrestru ar gyfer e-filio i'r dreth gyngor (di-bapur)?

1. Cofrestrwch ar gyfer 'Fy Nghyfrif' newydd gan ddefnyddio eich prif gyfeiriad

2. Rhowch gyfeirnod eich treth gyngor yn yr widget hafan lle gofynnir i chi wneud hynny

3. Cliciwch ar y botwm 'Gweld cyfrif y Dreth Gyngor' ar yr widget

4. Cliciwch ar y ddolen 'Cofrestru ar gyfer gwasanaethau ychwanegol y dreth gyngor’ ar ben y dudalen

5. Dilynwch y camau cofrestru gan sicrhau yr ydych yn dewis 'Hoffech' pan ofynnir a hoffech gael bilio di-bapur

Dyma ein canllaw fideo ddefnyddiol Sut i gofrestru ar gyfer e-filio i'r dreth gyngor

 

 

 

 

 

 

 

ID: 150, revised 08/04/2021