Genedigaethau

Sut i gofrestru genedigaeth

Mae'n rhaid cofrestru genedigaeth eich babi gan y Cofrestrydd yn yr ardal lle digwyddodd yr enedigaeth. Mae'n rhaid gwneud hyn o fewn 42 diwrnod ar ôl dyddiad yr enedigaeth. Fel arfer nid oes angen mwy na hanner awr i gofrestru, ac os gallwch roi'r manylion yn Gymraeg fe gewch chi gofrestriad dwyieithog.

Gallwch gofrestru genedigaeth yn Sir Benfro yn y Swyddfa Gofrestru yn Hwlffordd.

I drefnu apwyntiad, galwch 01437 775176. Dylech geisio sicrhau eich bod yn cyrraedd yn brydlon i'ch apwyntiad, ac os na fyddwch yn gallu cadw'r apwyntiad, yna dylech roi gwybod i ni.

 

ID: 80, adolygwyd 01/12/2022