Genedigaethau

Dulliau cofrestru eraill

Os na allwch fynd i'r Swyddfa Gofrestru yn yr ardal lle ganed eich babi, gallwch fynd i unrhyw Swyddfa Gofrestru yng Nghymru a Lloegr a gwneud datganiad swyddogol o'r manylion. Fodd bynnag, os byddwch yn dewis gwneud datganiad, fe fydd y manylion yr ydych yn eu rhoi yn cael eu hanfon i'r ardal lle ganed eich babi, a bydd y dystysgrif/tystysgrifau geni yn cael eu postio i'ch cyfeiriad cartref. 

ID: 2547, adolygwyd 09/09/2022