Glan-yr-afon: Gwybodaeth

Artistiaid Sir Benfro

Dathlu artistiaid Sir Benfro mewn arddangosfa newydd

Mae arddangosfa gelf newydd wedi agor yn Oriel Glan-yr-afon, Hwlffordd sy’n dathlu artistiaid Sir Benfro, a’r ffyrdd mae ei thirwedd, pobl a golau wedi eu hysbrydoli.

Mae arddangosfa Artistiaid Sir Benfro yn cynnwys gweithiau gan artistiaid o ddechrau’r ugeinfed ganrif fel Gwen ac Augustus John ac artistiaid mwy cyfoes fel David Tress a Claudia Williams. Ynddi, mae’n dwyn ynghyd casgliad arbennig o weithiau gan arlunwyr lleol, neu rai sydd â chysylltiadau â’r sir hardd hon.

Trefnir y darluniau mewn tri phrif thema - morluniau ac arfordiroedd, lleoliadau trefol a phortreadau. Daeth yr eitemau i gyd o gasgliad gweithiau ar bapur Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Gyda’i hansawdd golau arbennig a thirwedd hardd, mae Sir Benfro wedi bod yn ganolbwynt creadigol sy’n denu ac yn ysbrydoli artistiaid o bob rhan o’r DU a thu hwnt ers amser maith ac mae’r berthynas agos rhwng celf a thirwedd yn Sir Benfro a chael ei harchwilio yn yr arddangosfa arbennig yma.

Meddai Rhian Gibson, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Ymgysylltu a Phartneriaethau Llyfrgell Genedlaethol Cymru: “Rydym yn falch iawn o’n cyswllt gydag Oriel Glan-yr-Afon.  Mae cael y cyfle i rannu y gweithiau celf hyn o’n casgliad gyda phobl Sir Benfro a’i hymwelwyr yn rhan bwysig o’n strategaeth i roi mynediad eang i’n casgliadau a chreu cynulleidfaoedd newydd i gelf Cymru. Mae atyniad ac ysbrydoliaeth sir Benfro i artistiaid o bell ac agos i'w gweld yn amlwg yn yr arddangosfa hon, a gobeithiaf y bydd yn ysbrydoli ymwelwyr i edrych o'r newydd ar y sir o'u cwmpas.”

Meddai Mari Elin Jones, Swyddog Dehongli Llyfrgell Genedlaethol Cymru: “Gyda sir Benfro wedi cael ei disgrifio fel 'St Ives Cymru' rwy'n hynod falch o'r cyfle i ddangos gweithiau rhai o artistiaid enwocaf y sir o gasgliadau gweithiau ar bapur Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn Hwlffordd.  Mae hwn yn gyfle unigryw i ni rannu casgliad nad yw’n cael sylw yn aml mewn arddangosfa sydd wedi’i churadu yn arbennig ar gyfer Oriel Glan-yr-afon. Rydyn ni’n gobeithio bydd yr arddangosfa hon yn atynnu ymwelyr i’r Oriel ac yn cael ei fwynhau gan nifer.”

Ochr yn ochr ag arddangosfa Artistiaid Sir Benfro, cynhelir arddangosfa Sir Benfro: Ddoe A Heddiw, sef arddangosfa barhaol sy’n canolbwyntio ar hanes, diwylliant, a thirlun Sir Benfro. Bydd y ddwy arddangosfa ar agor tan Ddydd Sadwrn, 3 Medi 2023.

 Am fwy o wybodaeth, ewch i:

  • dudalen Facebook Llyfrgelloedd Sir Benfro, neu
  • ffoniwch Glan-yr-afon ar 01437 775244.
ID: 5251, adolygwyd 31/05/2023