Glan-yr-afon: Gwybodaeth

Digwyddiadau

O ganlyniad i ragofalon COVID-19 a sefyllfaoedd sy'n newid yn gyflym, bydd rhai o'n gwasanaethau’n gyfyngedig neu ni fyddant ar gael ar hyn o bryd.

Ffoniwch neu anfonwch e-bost ymlaen llaw i wirio.

01437 775244

haverfordwestlendinglibrary@pembrokeshire.gov.uk

Gallwch hefyd anfon neges Facebook atom.

Digwyddiadau i Ddod

 

Digwyddiadau Rheolaidd

Amser Rhigwm i Fabanod

Dydd Llun a Dydd Gwener (11:15am-11:45am) - heblaw am Wyliau'r Haf

Nid oes angen archebu lle

Yn addas i fabanod a phlant bach

Gwnïo a Sgwrsio

Dydd Mawrth (10:30am-12pm)

Nid oes angen archebu lle, ond dim ond hyn a hyn o le sydd yn yr ystafell

Clwb Lego

Dydd Gwener (3:45pm-4:45pm) - heblaw am Wyliau'r Haf

Nid oes angen archebu lle, ond dim ond hyn a hyn o le sydd yn yr ystafell

Rhaid i blant dan 8 oed fod dan oruchwyliaeth oedolyn

Straeon Sadwrn

Sadwrn (11:15am)

Nid oes angen archebu lle

Yn addas i blant o unrhyw oed

Grŵp Gwerthfawrogi Barddoniaeth

Y 3ydd dydd Mawrth yn y mis (5:30pm-6:45pm)

Nid oes angen archebu lle, ond dim ond hyn a hyn o le sydd yn yr ystafell

Grŵp Darllen

Dydd Mercher olaf y mis (2:30pm-4pm)

Nid oes angen archebu lle, ond dim ond hyn a hyn o le sydd yn yr ystafell

ID: 4465, adolygwyd 22/09/2022