Glan-yr-afon: Gwybodaeth

Digwyddiadau

Digwyddiadau Rheolaidd  

 

Amser Rhigwm i Fabanod

Dydd Llun a Dydd Gwener (11:15-11:45) - heblaw am Wyliau'r Haf

Nid oes angen archebu lle

Yn addas i fabanod a phlant bach

Gwnïo a Sgwrsio

Dydd Mawrth (10:30-12:00)

Nid oes angen archebu lle, ond dim ond hyn a hyn o le sydd yn yr ystafell

Clwb Lego

Dydd Gwener (3:45-4:45) - heblaw am Wyliau'r Haf

Nid oes angen archebu lle, ond dim ond hyn a hyn o le sydd yn yr ystafell

Rhaid i blant dan 8 oed fod dan oruchwyliaeth oedolyn

Straeon Sadwrn

Sadwrn (11:15)

Nid oes angen archebu lle

Yn addas i blant o unrhyw oed

Grŵp Gwerthfawrogi Barddoniaeth

Y 3ydd dydd Mawrth yn y mis (2:00-4:30)

Nid oes angen archebu lle, ond dim ond hyn a hyn o le sydd yn yr ystafell

Caru Siarad Cymraeg

Grwpiau cymdeithasol Cymraeg, ar gyfer siaradwyr newydd a siaradwyr hyderus.

Dydd Mercher olaf y mis (2:00-3:00)

 

ID: 4465, adolygwyd 03/05/2024