COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Glan-yr-afon: Gwybodaeth

Cynllunio Eich Ymweliad

Hen Farchnad Glan-yr-afon
Oddi ar Swan Square
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2AN

E-Bost: haverfordwestlendinglibrary@pembrokeshire.gov.uk
Ffôn: 01437 775244

 

Mae holl Lyfrgelloedd Sir Benfro ar gau hyd nes yr hysbysir fel arall.

Mae hyn oherwydd argyfwng Coronafeirws.

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/llyfrgelloedd-a-diwylliant

neu

www.facebook.com/PembrokeshireLibraryService

 

Am ragor o gyngor a gwybodaeth am y Coronafeirws, ewch i:

www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

 

Oriau Agor

Dydd Llun 10am - 5pm
Dydd Mawrth 10am - 7pm
Dydd Mercher 10am - 5pm
Dydd Iau 10am - 5pm
Dydd Gwener 10am - 5pm
Dydd Sadwrn 10am - 5pm

Cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg. Er mwyn rhedeg cwrs mae angen isafswm o bobl i gymryd rhan. Ein nod yw darparu cyrsiau dwyieithog ble mae’n ymarferol bosibl. Pan fyddwch yn gofyn am gymryd rhan mewn cwrs, byddwn yn gofyn i chi os hoffech chi gymryd rhan yn Gymraeg yn unig. Byddwn yn darparu cyrsiau mewn Cymraeg yn unig pan fydd y niferoedd wedi cyrraedd yr isafswn sydd ei angen i redeg cwrs.

ID: 4469, revised 25/03/2020