Glan-yr-afon: Gwybodaeth

Llyfrgell

Gofod yr 21ain ganrif, sy’n cyfuno stoc lyfrau draddodiadol gyda mynediad ar-lein a thechnoleg hunanwasanaeth.

Am y tro cyntaf mewn llyfrgell yn Sir Benfro, bydd cwsmeriaid yn gallu benthyg, dychwelyd ac adnewyddu eu heitemau gan ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth sy’n gweithio’n rhyfeddol!

ID: 4458, adolygwyd 06/12/2018