Glan-yr-afon: Gwybodaeth

Llyfrgell

Gofod yr 21ain ganrif, sy’n cyfuno stoc lyfrau draddodiadol gyda mynediad ar-lein a thechnoleg hunanwasanaeth.

Bydd cwsmeriaid yn gallu benthyg, dychwelyd ac adnewyddu eu heitemau gan ddefnyddio ciosgau hunanwasanaeth sy’n gweithio’n rhyfeddol!

ID: 4458, adolygwyd 22/09/2022