Glan-yr-afon: Gwybodaeth

Oriel

Mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae'r oriel yng Nglan-yr-afon yn cynnal rhaglen o arddangosfeydd thematig bob chwe mis er mwyn arddangos casgliadau eiconig y llyfrgell.

Trysorau (25 Mai-12 Hydref)

Trysorau yw’r prif atyniad yn ystod haf cyntaf Glan-yr-afon, arddangosfa o rai o eitemau mwyaf unigryw a hanesyddol Cymru.

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys un o lyfrau pwysicaf a mwyaf dylanwadol hanes yr iaith Gymraeg, sef Beibl William Morgan o 1588, y cyfieithiad cyntaf cyflawn o’r testun i’r Gymraeg.

Trysor cenedlaethol arall sy’n rhan o’r arddangosfa yw geiriau a sgôr Hen Wlad Fy Nhadau, anthem genedlaethol Cymru, a gyfansoddwyd gan y tad a’r mab, Evan a James James, ym 1856.

Yn ogystal, bydd cyfle i ymwelwyr weld un o ddarluniau gwreiddiol Turner, sef Castell Dolbadarn, sy’n cynnig mewnwelediad i’r ffordd cafodd yr artist enwog ei ysbrydoli gan ymweliadau niferus â Chymru yn ystod y 1790au.

Yn ogystal, mae pedwar eicon yn cael eu harddangos bob yn un yn ystod yr arddangosfa:

Llyfr Du Caerfyrddin

Yny Lhyvyr Hwnn

Cyfreithiau Hywel Dda

Llyfr Taliesin

Am wybodaeth gyfredol ynghylch pa eicon sy’n cael ei arddangos ar hyn o bryd, ewch i dudalen Nawr yn Dangos yn yr Oriel.

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau cyffrous a gweithgareddau addysgol i gyd-fynd â’r arddangosfa hon.

Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys manylion sut i archebu eich tocynnau am ddim, ewch i’n tudalen Digwyddiadau.

 

Stori Sir Benfro (25 Mai-12 Hydref) 

Mae'r Oriel hefyd yn gartref i arddangosfa barhaol, Stori Sir Benfro, sy’n trin a thrafod hanes, diwylliant, celfyddydau, a chwedlau ein sir.

Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys:

- Llythyr gwreiddiol oddi wrth ‘Rebecca’ at Ficer Penbryn (dyddiedig 16 Mehefin1843), sy’n cyfeirio at droseddau’r Ficer ac yn ei fygwth â thrais

- Poster gwreiddiol o 1854 yn dangos ‘proclamasiwn’ Rebecca i’w merched

- Paentiad olew a briodolir i Richard Wilson o Gastell Penfro, man geni Harri Tudur

- Barddoniaeth yn llaw Waldo Williams, un o feirdd enwocaf Sir Benfro, a ymddangosodd yn ei gasgliad nodedig o farddoniaeth, Dail Pren

- Gweithiau celf gwreiddiol sy’n gysylltiedig â Sir Benfro, gan gynnwys Haverfordwest Bridge (c.1980) gan John Einon a Vase of Flowers (c.1910) gan Gwen John

ID: 4459, adolygwyd 08/08/2019