Go Tri

GoTri Hamdden Sir Benfro

Dŵr Ffynnon Princes Gate GoTri 2018

Bydd Hamdden Sir Benfro yn rhedeg ei gyfres GoTri llwyddiannus mewn partneriaeth â dŵr ffynnon Princes Gate unwaith eto yn 2018

Os ydych chi’n driathletwr profiadol, yn ddechreuwr neu’n edrych am rywbeth gwahanol, gobeithiwn y bydd ein digwyddiadau yn cynnig profiad pleserus a heriol i chi.

Bydd 3 triathlon bach, triathlon gwibio gwych a deuathlon sbrint yn cael eu cynnal y flwyddyn yma.

Yn newydd am 2018 fydd cystadleueth tim o 4

  

  • Triathon Sbrint Fyr Abergwaun Dydd Sul 3 Mehefin (nofio 200m, beicio 10km, rhedeg 1.6km)*
  • Triathlon Abergwaun: Dydd Sul 3 (nofio 400m, beicio 20km, rhedeg 5km)
  • Triathlon Dinbych y Pysgod: Nos Fercher 25 Gorffennaf (nofio 400m, beicio 20km, rhedeg 5km)
  • Triathlon Hwlffordd: Dydd Sul 19 Awst (nofio 400m, beicio 20km, rhedeg 5km)

Categorïau  Triathlon

Dechreuwyr

Agored

Profiadol (40+)

Profiadol Iawn (50+)

Tîm o 4 (2 ferch a 2 crwt: Cyfanswm Amser)

Mae Pob Digwyddiad Yn Agored i Bobl 16 Oed neu’n Hŷn

 

* Does ddim categorau i’r triathln gwibio gwych

ID: 1262, adolygwyd 08/05/2018