Go Tri

Barod amdani?

Gwneud Cais Ar-lein

Ymgeisydd unigol cynnar cyn 1 Mawrth 2019, holl ddigwyddiadau £24

Cynnig GoTri Unigol £28

Sbrint Fyr Abergwaun £12

Deuathlon Sbrint Maenordy Scolton £28

Tim £32

Mae cynigion ar-lein ar gyfer pob achlysur yn cau am 12am ar y dydd Sul blaenorol.

Derbynnir cynigion ar y diwrnod (os bydd lle) am dâl mynediad o £36

 

Polisi Ad-dalu 

Nid oes modd gwneud ad-daliad i gyfranogwyr sy’n canslo o fewn 8 wythnos i ddyddiad y digwyddiad.

Y tu allan i’r 8 wythnos, bydd cyfranogwyr yn cael 50% o’r tâl cofrestru wedi ei ddychwelyd iddynt.

Caniateir trosglwyddo o un digwyddiad i’r llall ar y diwrnod. Fodd bynnag, codir £5 o dâl gweinyddol mewn arian parod am hyn.

Os yw rhywun yn methu cymryd rhan yn sgil anaf, ni fyddant yn gymwys am ad-daliad.  Fodd bynnag, bydd ganddyn nhw’r dewis i gymryd rhan yn un o’n digwyddiadau eraill, os bydd lle.

ID: 1668, adolygwyd 26/06/2019