Go Tri

Barod amdani?

Cynnig GoTri Unigol £28

Tim £28

Derbynnir cynigion ar y diwrnod (os bydd lle) am dâl mynediad o £36

Mae'r archebion bellach ar AGOR....Cysylltwch a'ch canolfan hamdden leol i gael mwy o wybodaeth o ebost leisureadmin@pembrokeshire.gov.uk 

Polisi Ad-dalu 

Nid oes modd gwneud ad-daliad i gyfranogwyr sy’n canslo o fewn 8 wythnos i ddyddiad y digwyddiad.

Y tu allan i’r 8 wythnos, bydd cyfranogwyr yn cael 50% o’r tâl cofrestru wedi ei ddychwelyd iddynt.

Caniateir trosglwyddo o un digwyddiad i’r llall ar y diwrnod. Fodd bynnag, codir £5 o dâl gweinyddol mewn arian parod am hyn.

Os yw rhywun yn methu cymryd rhan yn sgil anaf, ni fyddant yn gymwys am ad-daliad.  Fodd bynnag, bydd ganddyn nhw’r dewis i gymryd rhan yn un o’n digwyddiadau eraill, os bydd lle.

ID: 1668, adolygwyd 05/03/2020