Go Tri

GoTri Hamdden Sir Benfro

GoTri Hamdden Sir Benfro

 

Oherwydd yr achosion Coronafirws cyfredol rydym yn gohirio ein digwyddiadau GO-TRI er diogelwch staff, cyfranogwyr a gwylwyr.

Byddwn yn eich diweddaru ac yn diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth gyda'r digwyddiadau hyn.

Arhoswch yn ddiogel ac yn iach a chadwch ymarfer pan fyddwch chi'n gallu.

Byddwn yn rhoi awgrymiadau ar ein tudalen Facebook Hamdden Sir Benfro felly peidiwch ag anghofio “Hoffi” ein tudalen.

 

Bydd Hamdden Sir Benfro yn rhedeg ei gyfres GoTri llwyddiannus  2020

Os ydych chi’n driathletwr profiadol, yn ddechreuwr neu’n edrych am rywbeth gwahanol, gobeithiwn y bydd ein digwyddiadau yn cynnig profiad pleserus a heriol i chi.

Bydd 3 triathlon bach, a deuathlon sbrint yn cael eu cynnal y flwyddyn yma.

  • Deuathlon Sbrint Maenordy Scolton Dydd Sul 26 Ebrill ( 2k Rhedeg 20k beicio 2.5k rhedeg )
  • Triathlon Abergwaun: Dydd Sul 21 Mehefin (nofio 400m, beicio 20km, rhedeg 5km)
  • Triathlon Dinbych y Pysgod: Nos Fercher 29 Gorffennaf (nofio 400m, beicio 20km, rhedeg 5km)
  • Triathlon Hwlffordd: Dydd Sul 9 Awst (nofio 400m, beicio 20km, rhedeg 5km)

 

Categorïau  Triathlon:

·         Dechreuwyr

·         Agored

·         Profiadol (40+)

·         Profiadol Iawn (50+)

·         Tîm 

Mae Pob Digwyddiad Yn Agored i Bobl 16 Oed neu’n Hŷn
Gellir archebu pob digwyddiad yn eich Canolfan Hamdden leol.

ID: 1262, adolygwyd 19/03/2020