Go Tri

ID: 3736, adolygwyd 06/08/2019

Achlysron

  •  Deuathlon Sbrint Maenordy Scolton Dydd Sul 28 Ebrill ( 2k Rhedeg 20k beicio 2.5k rhedeg )
  • Triathon Sbrint Fyr Abergwaun Dydd Sul 2 Mehefin (nofio 200m, beicio 10km, rhedeg 1.6km)*
  • Triathlon Abergwaun: Dydd Sul 2 Mehefin (nofio 400m, beicio 20km, rhedeg 5km)
  • Triathlon Dinbych y Pysgod: Nos Fercher 31 Gorffennaf (nofio 400m, beicio 20km, rhedeg 5km)
  • Triathlon Hwlffordd: Dydd Sul 11 Awst (nofio 400m, beicio 20km, rhedeg 5km)
ID: 1666, adolygwyd 10/12/2018

Categorïau Triathlon

Categorïau  Triathlon

Dechreuwyr

Agored

Profiadol (40+)

Profiadol Iawn (50+)

Tîm 

Mae Pob Digwyddiad Yn Agored i Bobl 16 Oed neu’n Hŷn

 

Mae holl gystadlaethau’n agored i rai 16 oed a hŷn

ID: 1667, adolygwyd 26/06/2019

Barod amdani?

Gwneud Cais Ar-lein

Ymgeisydd unigol cynnar cyn 1 Mawrth 2019, holl ddigwyddiadau £24

Cynnig GoTri Unigol £28

Sbrint Fyr Abergwaun £12

Deuathlon Sbrint Maenordy Scolton £28

Tim £32

Mae cynigion ar-lein ar gyfer pob achlysur yn cau am 12am ar y dydd Sul blaenorol.

Derbynnir cynigion ar y diwrnod (os bydd lle) am dâl mynediad o £36

 

Polisi Ad-dalu 

Nid oes modd gwneud ad-daliad i gyfranogwyr sy’n canslo o fewn 8 wythnos i ddyddiad y digwyddiad.

Y tu allan i’r 8 wythnos, bydd cyfranogwyr yn cael 50% o’r tâl cofrestru wedi ei ddychwelyd iddynt.

Caniateir trosglwyddo o un digwyddiad i’r llall ar y diwrnod. Fodd bynnag, codir £5 o dâl gweinyddol mewn arian parod am hyn.

Os yw rhywun yn methu cymryd rhan yn sgil anaf, ni fyddant yn gymwys am ad-daliad.  Fodd bynnag, bydd ganddyn nhw’r dewis i gymryd rhan yn un o’n digwyddiadau eraill, os bydd lle.

ID: 1668, adolygwyd 26/06/2019

Canlyniadau

Canlyniadau 2018

Canlyniadau Go-Tri Abergwaun 2018 

Go-Tri Dinbych-y-pysgod 2018 

 

 

ID: 1670, adolygwyd 27/07/2018

Angen tipyn o gymorth a neu gyngor ar hyfforddiant?

Dyma gynllun hyfforddiant sylfaenol 12 wythnos i chi ddilyn neu galwch heibio unrhyw Canolfan Hamdden Sir Benfro. Gallwn gynnig cyngor a gwybodaeth am hyfforddiant ar yr holl gyfleoedd hyfforddi sydd gennym ar gael.

Cynllun ymarfer 12 wythnos ar gyfer rasys Go-Tri

ID: 1671, adolygwyd 19/03/2019

Sylwadau ac Adborth

1. Annwyl Jayne a’r Tîm GoTri,

Doeddwn i ond eisiau ysgrifennu i ddweud faint wnes i fwynhau’r digwyddiad heddiw. Roedd yn ffordd wych o deimlo sut fyddai triathlon, cyn rhoi cynnig ar un o rannau’r GoTri. Rwy’n credu y byddwn wedi bod yn rhy ofnus i fynd yn syth i un o’r rhai ‘go iawn’ heb gael y profiad yma. Roeddech chi a’ch tîm yn wych yn ateb ein holl gwestiynau a chefais help hyd yn oed i newid uchder y sedd ar fy meic ffordd newydd (i mi)! O’m rhan i fel rhywun sydd heb gorff arferol triathletwr, roedd y digwyddiad yn rhoi hwb go iawn i hyder ac wedi fy ngwneud yn benderfynol iawn o baratoi ar gyfer un o’r digwyddiadau GoTri llawn. Roeddwn yn teimlo i mi gael cefnogaeth drwy gydol y digwyddiad a llongyfarchiadau i bawb ohonoch am fore gwych o ymarfer a chystadleuaeth gyfeillgar.

Yn ddiffuant, Eva (Rees), Abergwaun

2. Roedd y blaswr GoTri yn rhagorol ac rwy’n awyddus i roi cynnig ar un arall er bod pob digwyddiadau GoTri yn gwrthdaro â rhywbeth arall yn anffodus.

Cefais y diwrnod wedi’i drefnu’n wirioneddol dda, roedd pawb yn wirioneddol gymwynasgar ac roedd yn anfygythiol iawn! Rwyf wedi cymeradwyo hyn i bobl eraill ac rwy’n meddwl ei fod yn gyfle gwych i roi cynnig ar ddigwyddiad sy’n llawn athletwyr haearnaidd ffit dros ben yn gyffredinol!

Diolch yn fawr a byddaf yn bendant yn dod eto!

Hwyl, Marja

3. Mwynheais y GoTri yn fawr. Roeddwn yn credu y cafodd ei drefnu’n dda dros ben a’r gefnogaeth yn rhagorol. Roedd pawb dan sylw mor gymwynasgar ac wrth law i roi cyngor a chefnogaeth. Dylai holl drefnyddion a staff fod yn falch dros ben ohonynt eu hunain a chael curo’u cefnau. Ni allai fod yn well!

Diolch yn fawr iawn. Sam :-)

4. Roedd y triathlon yn wych! Roedd y pellterau’n berffaith i mi. Rwy’n gobeithio gweld mwy sy’n cynnig pellterau byrrach. Da iawn i’r trefnyddion

Diolch, Hannah Harries

ID: 1672, adolygwyd 14/08/2017

GoTri Hamdden Sir Benfro

Bydd Hamdden Sir Benfro yn rhedeg ei gyfres GoTri llwyddiannus  2019

Os ydych chi’n driathletwr profiadol, yn ddechreuwr neu’n edrych am rywbeth gwahanol, gobeithiwn y bydd ein digwyddiadau yn cynnig profiad pleserus a heriol i chi.

Bydd 3 triathlon bach, triathlon gwibio gwych a deuathlon sbrint yn cael eu cynnal y flwyddyn yma.

Yn newydd am 2018 fydd cystadleueth tim o 4

 

  •  Deuathlon Sbrint Maenordy Scolton Dydd Sul 28 Ebrill ( 2k Rhedeg 20k beicio 2.5k rhedeg )
  • Triathon Sbrint Fyr Abergwaun Dydd Sul 2 Mehefin (nofio 200m, beicio 10km, rhedeg 1.6km)*
  • Triathlon Abergwaun: Dydd Sul 2 Mehefin (nofio 400m, beicio 20km, rhedeg 5km)
  • Triathlon Dinbych y Pysgod: Nos Fercher 31 Gorffennaf (nofio 400m, beicio 20km, rhedeg 5km)
  • Triathlon Hwlffordd: Dydd Sul 11 Awst (nofio 400m, beicio 20km, rhedeg 5km)

Categorïau  Triathlon

Dechreuwyr

Agored

Profiadol (40+)

Profiadol Iawn (50+)

Tîm 

Mae Pob Digwyddiad Yn Agored i Bobl 16 Oed neu’n Hŷn

 

* Does ddim categorau i’r triathln gwibio gwych

ID: 1262, adolygwyd 19/03/2019