Gofal Brys

Gofal Brys mewn Ysbyty

Mae Gwasanaeth Damweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Cyffredinol y Llwyn Helyg yn trin pobl sydd â salwch neu anafiadau difrifol a rhai sydd â salwch neu anafiadau mawr. Mae’r enghreifftiau’n cynnwys colli ymwybyddiaeth, ffitiau, amheuaeth o strôc; anawsterau anadlu difrifol; amheuaeth o drawiad ar y galon a phoen difrifol yn y frest; gwaedu difrifol na ellir ei reoli, beth bynnag sy’n ei achosi; anafiadau i’r pen a thorri esgyrn.

 

ID: 2122, adolygwyd 05/07/2022