COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gofal Brys

Gwasanaeth Ambiwlans Brys

(Yn cael ei ddarparu gan Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru)

Ffoniwch 999 mewn argyfwng. Byddwch yn cael eich trosglwyddo i uned reoli’r gwasanaeth Ambiwlans, a bydd rhywun yn cadarnhau eich rhif ffn a lleoliad y digwyddiad. Yna, tra mae’r ambiwlans ar ei ffordd bydd angen i chi ateb y cwestiynau fydd yn cael eu gofyn i chi. Efallai y rhoddir cyngor i chi i helpu i achub bywyd.

Os bydd uned reoli’r gwasanaeth ambiwlans yn darganfod nad yw’r achos rydych wedi cysylltu â hwy yn ei gylch yn achos brys byddwch yn cael eich cyfeirio at wasanaeth arall a all eich helpu.

Er mwyn helpu’r gwasanaeth ambiwlans, gwnewch yn siŵr bod rhif eich tŷ i’w weld yn glir a bod rhywun ar gael i gyfeirio’r ambiwlans atoch.

ID: 2123, adolygwyd 09/09/2021