Gofal Brys

Man Anafiadau

Darperir gofal ar gyfer Mân Anafiadau a chyngor ynglŷn â thriniaeth gan eich Meddyg Teulu. Dylech fynd i’r feddygfa cyn mynd i unman arall. Cysylltwch â Bwrdd Iechyd Hywel Dda i gael y wybodaeth ddiweddaraf am unedau mân anafiadau. 

ID: 2121, adolygwyd 05/07/2022