Gofal Brys

Triniaeth Ddeintyddol Frys

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi trefnu sesiynau deintyddol brys ar gyfer problemau deintyddol acíwt.

Mae triniaeth ar gael drwy apwyntiad yn unig a dylai cleifion fynd i GIG Cymru i gael gwybodaeth ynglŷn â sut i gael gafael ar wasanaethau. Cynghorir cleifion sy’n cael gofal rheolaidd gan ddeintyddfa i gysylltu â’u practis os oes angen gofal brys ar ddiwrnodau gwaith arferol.

ID: 2120, adolygwyd 05/07/2022