Gofal Ysbyty Derbyn

Cynllun Pili Pala

Mae’r cynllun pili pala i gleifion mewn ysbyty sy’n dioddef o ddementia, nam ar y clyw neu ddryswch.  Mae’r cynllun yn sicrhau bod staff yn dilyn cynllun ymateb arbennig ar ôl iddynt weld symbol Pili Pala bach yn ymyl enw’r claf. Gofynnir i’r gofalwyr hefyd lanw a dychwelyd taflen benodol fel y gellir rhannu gwybodaeth werthfawr am ofynion gofal eu hanwyliaid â’r staff sy’n gofalu amdanynt yn ystod eu cyfnod yn yr ysbyty. Os hoffech chi (fel y claf neu’r gofalwr) ymuno â’r cynllun hwn, siaradwch gydag aelod o staff yn yr ysbyty.

ID: 2125, adolygwyd 05/07/2022