Gofal Ysbyty Derbyn

Cynllunio ar gyfer rhyddhau

Bydd yr ysbyty’n trafod trefniadau tra rydych yn yr ysbyty. Gallwch ddechrau cynllunio cyn gynted ag y byddwch wedi siarad gyda’r meddyg.Bydd angen i chi ystyried am ba hyd y byddwch yn yr ysbyty ac a fydd angen cymorth arnoch gydag ymrwymiadau yn eich cartref fel gofalu am anifail anwes. Pan fyddwch chi’n cael eich rhyddhau, gallwch dderbyn cymorth i fynd adref a setlo yno. Gall hyn gynnwys sicrhau bod y cyfarpar angenrheidiol ar gyfer eich adferiad yn barod amdanoch a bod yno hefyd bethau hanfodol fel bara a llaeth. Bydd staff y ward yn eich helpu i drefnu hyn gyda mudiadau gwirfoddol a gwasanaethau cymdeithasol lle bo hynny’n briodol. Mae PAVS hefyd yn gallu eich cynorthwyo i ganfod gwasanaethau gwirfoddol allai eich helpu. Ffôn: 01437 769422

ID: 2127, adolygwyd 23/01/2018