Gofal Ysbyty Derbyn

Derbyn

Pa un a ydych yn cael eich derbyn i’r ysbyty drwy apwyntiad neu yn dilyn damwain neu achos brys, gall fod yn brofid brawychus, ond mae’r staff clinigol yno i sicrhau eich bod yn cael gofal da a’ch bod yn cael y driniaeth sydd ei hangen arnoch.

Rhaid i staff yr ysbyty:

  • barchu eich preifatrwydd, eich urddas a’ch daliadau crefyddol a diwylliannol
  • parchu cyfrinachedd wrth ymdrin â’ch triniaeth
  • gofalu amdanoch mewn amgylchedd glân a diogel
  • darparu nyrs enwebedig sy’n gyfrifol am eich gofal.

Gall arhosiad hir mewn ysbyty effeithio ar y budd-daliadau y mae gennych hawl iddynt. Gweler Cymorth a chyngor ariannol.

ID: 2124, adolygwyd 05/07/2022