Gofal Ysbyty Derbyn

Rhyddhau

Ar ôl cwblhau eich triniaeth, bydd yr ysbyty’n eich rhyddhau. Cyfrifoldeb yr ysbyty yw sicrhau nad ydych yn gadael ysbyty oni bai bod trefniadau digonol wedi cael eu gwneud ar gyfer unrhyw gefnogaeth y gallech fod ei hangen yn y gymuned. Gall y trefniadau hyn gael eu gwneud gan y Gwasanaethau Oedolion, a fydd yn gweithio ar y cyd â staff yr ysbyty, er mwyn asesu eich anghenion a gwneud trefniadau ar gyfer unrhyw ofal sydd ei angen.

ID: 2126, adolygwyd 05/07/2022