Gofalu amdanoch eich hun

Fferyllfa y tu allan i oriau

Dylai cleifion gasglu presgripsiynau sy'n ail adrodd wneud y siwr fod ganddyn nhw foddion cyn cyfnodau o wyliau. Dylen nhw hefyd wneud yn siŵr bod ganddyn nhw foddion dros y cownter yn y fferyllfa yn y tŷ ar gyfer symptomau fel annwyd, ffliw, camdreuliad a phoen ysgafn.

Cysylltwch â’ch fferyllfa arferol cyn cyfnod o wyliau, edrychwch yn eich papur newydd lleol neu GIG Cymru

ID: 2116, adolygwyd 05/07/2022