Gofalu amdanoch eich hun

Galw Iechyd Cymru

Mae hwn yn wasanaeth 24 awr, saith niwrnod yr wythnos sy’n cael ei staffio gan nyrsys hyfforddedig sy’n darparu cyngor a gwybodaeth gyfrinachol ynglŷn â gofal iechyd. Gall Iechyd Cymru hefyd ddarparu gwybodaeth am Feddygon Teulu, Deintyddion, Fferyllwyr a gwasanaethau iechyd a lles lleol, gan gynnwys grwpiau cefnogi. Gallwch gysylltu â Iechyd Cymru drwy ffonio 0845 46 47 neu gallwch edrych ar y wefan: GIG Cymru

ID: 2114, adolygwyd 05/07/2022